کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۱۵۴ ویدئو

انتخابات مجلس آینده

.علیرضا محجوب:مجلس آینده با 70٪ تغییر انتخاب خواهد شد.برنامه #چهل57 پنجشنبه ها از #شبکه_شما انتخابات مجلس آینده