کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۱۳۷ ویدئو

وزیر ارتباطات سه نفر را به پویش سه شنبه های بدون خودرو دعوت کرد.