کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۸۴ ویدئو

اطلاعات عمومی یا گوگل؟

هدف گوگل از آغازسازماندهی کردن اطلاعات دنیا و دسترس پذیر کردن آن ها برای عمومبود. پس طبیعیه که مطالعه کردن کاهش چشمگیری پیدا کنه. این فایل رو ببینید . محمدرضا گلزار این بار یک واقعیت رو بازگو میکنه. اطلاعات عمومی یا گوگل؟