کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۹۴۹۲ ویدئو

من نفرت انگیز3

انیمیشن سینماییمن نفرت انگیز 3محصول کشور آمریکا در سال 2017 ساخته شده است.گروکه به همراه 3 فرزندش زندگی جدیدی را بالوسیآغاز کرده، قصد دارد تا تمام کارهای شرورانه ی پیشین خود را کنار بگذارد و به زندگیِ عادیداشته باشد. همه چیز به خوبی پیش می رود تا اینکه سر و کله ی برادر دوقلویش که