کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۷۶۴۲۹ ویدئو

سکانس به یادماندنی از سریال شهرزاد 3

فصل 3 شهرزاد سکانس دیالوگ سروان گودرز و اکرم و داستان عطش انتقام او