کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۱۳ ویدئو

منظور ازتشکیل دولت جعلی رژیم صهیونیستی درقلب خاورمیانه

پاسخ به سوال:اسرائیل یک وسیله ای (پایگاهی مستحکم برای غرب)پل ارتباطی داشته باشندبین اروپاآفریقاآسیا.