کل ویدئوها تاکنون: ۱۱۱۰۴۸۹ ویدئو

برچسب : economic

How The Economic Machine Works by Ray Dalio

How The Economic Machine Works by Ray Dalio

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
 • ۰۰:۳۱:۰۰
The economic terrorism of the UK, US

The economic terrorism of the UK, US

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
 • ۰۰:۰۴:۱۴
Tehran urges ceasefire in U.S. economic war on Iran

Tehran urges ceasefire in U.S. economic war on Iran

 • ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
 • ۰۰:۰۲:۱۰
China accuses US of economic terrorism

China accuses US of economic terrorism

 • ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
 • ۰۰:۰۳:۲۳
راز ثروت ثروتمندان چیست؟

راز ثروت ثروتمندان چیست؟

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۸:۲۲
اروپا در بحران مالی

اروپا در بحران مالی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۳:۱۴
تبریز مرکز سماورسازی ایران

تبریز مرکز سماورسازی ایران

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۳:۰۴
بورس قرمز است و بس...

بورس قرمز است و بس...

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۰:۴۶
آنونس مستند یک لقمه نون

آنونس مستند یک لقمه نون

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۱۶
آنونس مستند کارآفرینان

آنونس مستند کارآفرینان

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۱۳
تیزر مستند قیام الله

تیزر مستند قیام الله

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۱:۳۸
بنزین گران نمی شود!

بنزین گران نمی شود!

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
 • ۰۰:۰۰:۱۵
چوپان کارآفرین!

چوپان کارآفرین!

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
 • ۰۰:۰۳:۰۵
مدل‌ های نوین کسب و کار

مدل‌ های نوین کسب و کار

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
 • ۰۰:۰۴:۰۵
بورس بدون دلیل منفی شد!

بورس بدون دلیل منفی شد!

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۴۹