کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۸۵۸۰۳ ویدئو

برچسب : afghani

به رنگ فوتبال 20

به رنگ فوتبال 20

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۲۱:۱۹
12 مسکن طبیعی درد دندان

12 مسکن طبیعی درد دندان

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۶:۲۹
معلومات در مورد کیست تخمدان

معلومات در مورد کیست تخمدان

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
 • ۰۰:۰۰:۳۱
Borani Kadu (VEG) | بورانی کدو

Borani Kadu (VEG) | بورانی کدو

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
 • ۰۰:۰۷:۱۰
Borani Badenjan | بورانی بادنجان

Borani Badenjan | بورانی بادنجان

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
 • ۰۰:۱۰:۲۵
Home-made Burger | برگر خانگی

Home-made Burger | برگر خانگی

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
 • ۰۰:۰۸:۱۶
Faaloodeh فالوده شیرازی

Faaloodeh فالوده شیرازی

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
 • ۰۰:۰۵:۱۰
Afghani Pasta مکرونی افغانی

Afghani Pasta مکرونی افغانی

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
 • ۰۰:۰۷:۵۹
Afghani Pasta مکرونی افغانی

Afghani Pasta مکرونی افغانی

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
 • ۰۰:۰۷:۵۹
Afghani Pasta مکرونی افغانی

Afghani Pasta مکرونی افغانی

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
 • ۰۰:۰۷:۵۹
افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان

 • ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
 • ۰۰:۰۴:۱۷
پیراشکی Pirashki

پیراشکی Pirashki

 • ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
 • ۰۰:۰۵:۱۷