برچسب : photos

کارکرد Content Aware در روتوش

کارکرد Content Aware در روتوش

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۱۶:۲۵
متن شیشه ای در فتوشاپ

متن شیشه ای در فتوشاپ

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۹:۱۹
rggedu - Dramatic Portraiture

rggedu - Dramatic Portraiture

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۳:۰۰
آموزش photoshop

آموزش photoshop

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
 • ۰۰:۱۶:۳۰
#فتوسعیدکاشمر

#فتوسعیدکاشمر

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
 • ۰۰:۰۵:۲۸
5 Strangest Photos NOBODY Can Explain!

5 Strangest Photos NOBODY Can Explain!

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
 • ۰۰:۱۱:۰۶
آموزش مقدماتی فتوشاپ قسمت 6

آموزش مقدماتی فتوشاپ قسمت 6

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
 • ۰۰:۰۵:۰۶
3DMotive - Matte Painting in Photoshop

3DMotive - Matte Painting in Photoshop

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۴۹
How to Merge Image to HDR in Photoshop CS6

How to Merge Image to HDR in Photoshop CS6

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۰۷
طراحی پشت زمینه رنگین کمانی

طراحی پشت زمینه رنگین کمانی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۳:۳۹
دانلود فیلم آموزشی فتوشاپ CS6

دانلود فیلم آموزشی فتوشاپ CS6

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۲۳:۲۵
هنر فتوشاپ

هنر فتوشاپ

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۵۹
آموزش مقدماتی فتوشاپ قسمت 4

آموزش مقدماتی فتوشاپ قسمت 4

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
 • ۰۰:۰۴:۵۵
آموزش طراحی وبسایت

آموزش طراحی وبسایت

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
 • ۰۰:۱۳:۱۳
انیمیشن چیه این.؟؟؟

انیمیشن چیه این.؟؟؟

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۲۳