کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۲۴۲۰۶ ویدئو

برچسب : dental

mba dental(قسمت هفتم)

mba dental(قسمت هفتم)

 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
 • ۰۰:۰۹:۵۱
mba dental(قسمت هفتم)

mba dental(قسمت هفتم)

 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
 • ۰۰:۰۹:۵۰
_

_

 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
 • ۰۰:۰۲:۲۶
ساکشن DURR DENTAL مدل VS300

ساکشن DURR DENTAL مدل VS300

 • ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
 • ۰۰:۰۲:۰۱
اپکس و اندو روتاری C-SMART III

اپکس و اندو روتاری C-SMART III

 • ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
 • ۰۰:۰۴:۰۴
ساکشن DURR DENTAL مدل VS300

ساکشن DURR DENTAL مدل VS300

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۲:۰۱
موتور ایمپلنت c-sailor pro

موتور ایمپلنت c-sailor pro

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
 • ۰۰:۰۴:۱۸
اپکس لوکیتور WOODPECKER مدل DPEX III

اپکس لوکیتور WOODPECKER مدل DPEX III

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
 • ۰۰:۰۶:۰۲
توربین فشاری HP 33

توربین فشاری HP 33

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
 • ۰۰:۰۲:۴۲
رادیوگرافی MYRAY مدل RXDC

رادیوگرافی MYRAY مدل RXDC

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
 • ۰۰:۰۰:۳۰
موتور ایمپلنت ATS مدل omega plus

موتور ایمپلنت ATS مدل omega plus

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
 • ۰۰:۰۲:۰۵
اپکس روتاری Endy 6200

اپکس روتاری Endy 6200

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • ۰۰:۰۱:۲۲
سنسور دیجیتال آر وی جی TRIDENT

سنسور دیجیتال آر وی جی TRIDENT

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • ۰۰:۰۳:۳۸
360 VR SMALL BOBCAT NEEDS A DENTAL

360 VR SMALL BOBCAT NEEDS A DENTAL

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • ۰۰:۰۵:۴۲
360 VR SMALL BOBCAT NEEDS A DENTAL

360 VR SMALL BOBCAT NEEDS A DENTAL

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
 • ۰۰:۰۵:۴۲
اسکنر فسفر پلیت FIRE CR

اسکنر فسفر پلیت FIRE CR

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
 • ۰۰:۰۱:۱۷
لایت کیور DENT AMERICA LITEX 980A

لایت کیور DENT AMERICA LITEX 980A

 • ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
 • ۰۰:۰۳:۱۴
mba dental(قسمت پنجم)

mba dental(قسمت پنجم)

 • ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
 • ۰۰:۱۶:۳۷
mba dental(قسمت پنجم)

mba dental(قسمت پنجم)

 • ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
 • ۰۰:۱۶:۳۸
mba dental(قسمت پنجم)

mba dental(قسمت پنجم)

 • ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
 • ۰۰:۱۶:۳۷
mba dentalقسمت پنجم

mba dentalقسمت پنجم

 • ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
 • ۰۰:۱۶:۳۷
کمپرسور GENTILIN مدل CLINIC AIR 3.50

کمپرسور GENTILIN مدل CLINIC AIR 3.50

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
 • ۰۰:۰۱:۵۵
اپکس روتاری COXO مدل C-SMART I PRO

اپکس روتاری COXO مدل C-SMART I PRO

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
 • ۰۰:۰۷:۰۶
موتور ایمپلنت KI-20

موتور ایمپلنت KI-20

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۳۹
PAPAYA Plus ; Panoramic & Cephalometric Imaging

PAPAYA Plus ; Panoramic & Cephalometric Imaging

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۲:۲۶
●●● Popping a Huge Dental Abscess 😳

●●● Popping a Huge Dental Abscess 😳

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۲۳
●●● Popping a Huge Dental Abscess ????

●●● Popping a Huge Dental Abscess ????

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۲۳
اتوکلاو TECNOGAZ ONYX 8

اتوکلاو TECNOGAZ ONYX 8

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
 • ۰۰:۰۲:۱۷
Trephine Kit - Dental Studio

Trephine Kit - Dental Studio

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
 • ۰۰:۰۱:۴۳
Simple Screw Remover Kit - Dental Studio

Simple Screw Remover Kit - Dental Studio

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
 • ۰۰:۰۳:۱۲
Simple lateral reamer kit - Dental studio

Simple lateral reamer kit - Dental studio

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
 • ۰۰:۰۲:۳۱
mba dental (قسمت چهارم)

mba dental (قسمت چهارم)

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
 • ۰۰:۱۴:۲۲
mba dental (قسمت چهارم)

mba dental (قسمت چهارم)

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
 • ۰۰:۱۴:۲۲
mba dental قسمت چهارم

mba dental قسمت چهارم

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
 • ۰۰:۱۴:۲۲
mba dental (قسمت چهارم)

mba dental (قسمت چهارم)

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
 • ۰۰:۱۴:۲۲
mba dental(قسمت 4)

mba dental(قسمت 4)

 • ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
 • ۰۰:۱۴:۲۲
mba dental (قسمت سوم)

mba dental (قسمت سوم)

 • ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
 • ۰۰:۱۷:۵۷
mba dental (قسمت سوم)

mba dental (قسمت سوم)

 • ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
 • ۰۰:۱۷:۵۷
mba dental (قسمت سوم)

mba dental (قسمت سوم)

 • ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
 • ۰۰:۱۷:۵۷
mba dental قسمت سوم

mba dental قسمت سوم

 • ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
 • ۰۰:۱۷:۵۷