کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۳۰۴۶۰ ویدئو

برچسب : dari

آهنگ ترکی - Darikhmisham Man

آهنگ ترکی - Darikhmisham Man

 • ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
 • ۰۰:۰۴:۰۶
آشپزی افغان: حلیم افغانی

آشپزی افغان: حلیم افغانی

 • ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
 • ۰۰:۱۰:۰۹
Solidariedade «همبستگی»

Solidariedade «همبستگی»

 • ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
 • ۰۰:۰۲:۲۳
Solidariedade همبستگی

Solidariedade همبستگی

 • ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
 • ۰۰:۰۲:۲۳
110metr zaferanie edari

110metr zaferanie edari

 • ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
 • ۰۰:۰۰:۴۹
130metr plan mohandesi edari

130metr plan mohandesi edari

 • ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
 • ۰۰:۰۰:۳۹
77metr edari fereshte flat

77metr edari fereshte flat

 • ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
 • ۰۰:۰۰:۴۹
Habib Mekabiz - Harkaso Bishtar Dust dari

Habib Mekabiz - Harkaso Bishtar Dust dari

 • ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
 • ۰۰:۰۳:۴۵
edarie

edarie

 • ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
 • ۰۰:۰۰:۳۳
حسابدار موفق

حسابدار موفق

 • ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
 • ۰۰:۰۱:۳۶
[Coronavirus] Confinement is solidarity

[Coronavirus] Confinement is solidarity

 • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
 • ۰۰:۰۴:۰۳
Ansar 8-2 Jahan Beton Omid Ebrahim Ajdari 1-2

Ansar 8-2 Jahan Beton Omid Ebrahim Ajdari 1-2

 • ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
 • ۰۰:۰۰:۱۶
Ansar - Shahre Jadid Omid Ebrahim Ajdari 2-2

Ansar - Shahre Jadid Omid Ebrahim Ajdari 2-2

 • ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
 • ۰۰:۰۰:۳۰
دریل مگنت-سوراخکاری- skandaritools

دریل مگنت-سوراخکاری- skandaritools

 • ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
 • ۰۰:۰۲:۴۷
دریل مگنت-سوراخکاری- skandaritools

دریل مگنت-سوراخکاری- skandaritools

 • ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
 • ۰۰:۰۲:۴۷
دریل مگنت /فروش /skandaritools

دریل مگنت /فروش /skandaritools

 • ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
 • ۰۰:۰۳:۰۳
دریل مگنت /فروش /skandaritools

دریل مگنت /فروش /skandaritools

 • ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
 • ۰۰:۰۳:۰۳
hamid eskandari

hamid eskandari

 • ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
 • ۰۰:۰۰:۱۱