برچسب : beauty

آموزش مدل مویی برای عروس

آموزش مدل مویی برای عروس

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۰:۵۷
آموزش شینیون زیبا

آموزش شینیون زیبا

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۰:۵۲
آموزش آرایشگری

آموزش آرایشگری

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۶:۰۷
آموزش جدیدترین مدل بافت مو

آموزش جدیدترین مدل بافت مو

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۲:۱۵
آموزش مش و هایلات باکلاه

آموزش مش و هایلات باکلاه

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۵:۱۰
آموزش یک مدل شینیون ساده

آموزش یک مدل شینیون ساده

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۰:۳۵
Supermarket Game For Girls

Supermarket Game For Girls

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۱:۱۱
The Beauty of Metal Detecting

The Beauty of Metal Detecting

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
 • ۰۰:۰۶:۲۸
تقدیم ب دلارام جون

تقدیم ب دلارام جون

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • ۰۰:۰۱:۵۰
آموزش گام به گام شینیون

آموزش گام به گام شینیون

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۴:۳۹
خانواده راپونزل ها

خانواده راپونزل ها

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۲:۵۶
آموزش صحیح براشینگ مو

آموزش صحیح براشینگ مو

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۵:۲۸
آموزش حرفه ای خودآرایی

آموزش حرفه ای خودآرایی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
 • ۰۰:۰۵:۴۲
چند نمونه آموزش گریم

چند نمونه آموزش گریم

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
 • ۰۰:۰۲:۳۶
آرایش چهره و گریم حرفه ای

آرایش چهره و گریم حرفه ای

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
 • ۰۰:۰۱:۵۹
شگفتی آرایش

شگفتی آرایش

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
 • ۰۰:۰۱:۵۸
BEAUTY AND THE BEAST Trailer 1 - 3 (2017)

BEAUTY AND THE BEAST Trailer 1 - 3 (2017)

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
 • ۰۰:۰۶:۲۲
آموزش مرحله به مرحله آرایش

آموزش مرحله به مرحله آرایش

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
 • ۰۰:۰۳:۴۴
The Beauty Of Mountain Biking

The Beauty Of Mountain Biking

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
 • ۰۰:۰۴:۲۲
آموزش مرحله ای بافت مو

آموزش مرحله ای بافت مو

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
 • ۰۰:۰۴:۳۶
مدل بافت زیبا و روش انجام آن

مدل بافت زیبا و روش انجام آن

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
 • ۰۰:۰۹:۱۱
مدل مو پیچی

مدل مو پیچی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
 • ۰۰:۰۴:۲۱
آموزش بافت مو تلی

آموزش بافت مو تلی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
 • ۰۰:۰۶:۳۱
آموزش مدل موی جدید

آموزش مدل موی جدید

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
 • ۰۰:۰۷:۵۵
آموزش گریمی زیبا و حرفه ای

آموزش گریمی زیبا و حرفه ای

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۵۵
آرایش حرفه ای چهره

آرایش حرفه ای چهره

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۴۵
آموزش گریم صورت - 2

آموزش گریم صورت - 2

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۴۳
آموزش گریم ابرو

آموزش گریم ابرو

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۴۸
روش گریم صورت به شکل حرفه ای

روش گریم صورت به شکل حرفه ای

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۳۴
روش گریم چهره

روش گریم چهره

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۵۹
آموزش گریم حرفه ای

آموزش گریم حرفه ای

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۳۲
آموزش آرایش ابروها

آموزش آرایش ابروها

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۵۴
آموزش هاشور ابرو

آموزش هاشور ابرو

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۴۷
آموزش جدیدترین مدل گریم

آموزش جدیدترین مدل گریم

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۵۰
آموزش بافت مو کف سر

آموزش بافت مو کف سر

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۷:۵۷
آموزش شینیون فر

آموزش شینیون فر

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۷:۵۵
جدیدترین بافت تیغ ماهی

جدیدترین بافت تیغ ماهی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۵:۲۱