کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۳۱۹۰ ویدئو

برچسب : کنکور

تحمل رنج و سختی

تحمل رنج و سختی

 • ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 • ۰۰:۰۱:۰۰
سوال ١١٠ کنکور ریاضی ٩٨

سوال ١١٠ کنکور ریاضی ٩٨

 • ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۴:۲۶
سوال ١١٢ کنکور ریاضی ٩٨

سوال ١١٢ کنکور ریاضی ٩٨

 • ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۴:۰۶
سوال ١٠٩ کنکور ٩٨ ریاضی

سوال ١٠٩ کنکور ٩٨ ریاضی

 • ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۴:۳۶
امیر مسعودی

امیر مسعودی

 • ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۳:۱۸
????????واکنش بین ید و روی

????????واکنش بین ید و روی

 • ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۵۸