برچسب : کاردستی

اسلحه جاسوسی با کوکاکولا

اسلحه جاسوسی با کوکاکولا

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۵:۰۶
هنر و کاردستی-ساخت قاشق چوبی

هنر و کاردستی-ساخت قاشق چوبی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۳:۲۶
ایده ای نو

ایده ای نو

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۱:۲۶
کاردستی پوست کن

کاردستی پوست کن

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۰:۳۹
کاردستی کاربردی

کاردستی کاربردی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۰:۵۸
ساخت کار دستی با سرنگ

ساخت کار دستی با سرنگ

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۱:۳۱
کوکی اسپینر ی - www.sorsore.com

کوکی اسپینر ی - www.sorsore.com

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۱:۵۲
آموزش ساخت تفنگ اسباب بازی

آموزش ساخت تفنگ اسباب بازی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۵:۳۹
هنر و کاردستی با کاغذ-کوسه

هنر و کاردستی با کاغذ-کوسه

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
 • ۰۰:۰۵:۰۹
کاردستی جالب و سرگرم کننده

کاردستی جالب و سرگرم کننده

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
 • ۰۰:۰۱:۵۰
کاردستی کولر و .....

کاردستی کولر و .....

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • ۰۰:۱۱:۴۷
کاردستی با قوطی نوشابه

کاردستی با قوطی نوشابه

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • ۰۰:۰۲:۰۷
ساخت جاروبرقی با وسایل ساده

ساخت جاروبرقی با وسایل ساده

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • ۰۰:۰۷:۴۹
5کاردستی عالی

5کاردستی عالی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • ۰۰:۰۹:۳۱
کاردستی کولر و .....

کاردستی کولر و .....

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • ۰۰:۱۱:۴۷
کاردستی با قوطی نوشابه

کاردستی با قوطی نوشابه

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • ۰۰:۰۲:۰۷
ساخت جاروبرقی با وسایل ساده

ساخت جاروبرقی با وسایل ساده

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • ۰۰:۰۷:۴۹
5 کاردستی عالی از دست ندهید

5 کاردستی عالی از دست ندهید

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۹:۳۱
????? ??? ????? ??????? ???

????? ??? ????? ??????? ???

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۱۴
کاردستی های زیبای خودم

کاردستی های زیبای خودم

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۵۸
هنردستی - کاردستی - ستاره

هنردستی - کاردستی - ستاره

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۶:۱۹