برچسب : وزیر

شوخی رئیس جمهور با وزیر

شوخی رئیس جمهور با وزیر

  • ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
  • ۰۰:۰۰:۳۶
سوال از وزیر صنعت در مجلس

سوال از وزیر صنعت در مجلس

  • ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
  • ۰۰:۰۰:۳۲
شوخی روحانی با وزیر بهداشت

شوخی روحانی با وزیر بهداشت

  • ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
  • ۰۰:۰۰:۳۰
سوال از وزیر صنعت در مجلس

سوال از وزیر صنعت در مجلس

  • ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
  • ۰۰:۰۰:۱۲