کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۸۲۱۳۶ ویدئو

برچسب : وزارت

مرد خوشروی وزارت خارجه

مرد خوشروی وزارت خارجه

  • ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
  • ۰۰:۱۲:۰۹
مرد خوشروی وزارت خارجه

مرد خوشروی وزارت خارجه

  • ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
  • ۰۰:۱۲:۰۹
مهران مدیری__وزارت بهداشت

مهران مدیری__وزارت بهداشت

  • ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
  • ۰۰:۰۰:۱۹
سخنرانی در وزارت كشور

سخنرانی در وزارت كشور

  • ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
  • ۰۰:۰۱:۱۴