کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۵۵۸۹۳ ویدئو

برچسب : مهاجرت

مهاجرت یا بازی با جان

مهاجرت یا بازی با جان

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۴۷
مهاجرت به کشور اوکراین 2

مهاجرت به کشور اوکراین 2

 • ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
 • ۰۰:۱۲:۲۳
مهاجرت به کشور اوکراین

مهاجرت به کشور اوکراین

 • ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
 • ۰۰:۰۲:۵۹
مهاجرت عظیم - 2 تیر 1399

مهاجرت عظیم - 2 تیر 1399

 • ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
 • ۰۰:۲۲:۳۰
مهاجرت عظیم - 2 تیر 1399

مهاجرت عظیم - 2 تیر 1399

 • ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
 • ۰۰:۲۲:۳۰
مهاجرت عظیم - 31 خرداد 1399

مهاجرت عظیم - 31 خرداد 1399

 • ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
 • ۰۰:۲۲:۱۳
روش های مهاجرتی به روسیه

روش های مهاجرتی به روسیه

 • ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
 • ۰۰:۰۲:۴۷