برچسب : مقام-معظم-رهبری

کلیپ مقام معظم رهبری

کلیپ مقام معظم رهبری

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۲۶
بیانات مقام معظم رهبری

بیانات مقام معظم رهبری

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۴:۴۱
سخنرانی مقام معظم رهبری

سخنرانی مقام معظم رهبری

 • ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
 • ۰۰:۰۱:۰۰
پیش بینی مقام معظم رهبری

پیش بینی مقام معظم رهبری

 • ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
 • ۰۰:۰۲:۰۵
مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

 • ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۲۶
مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

 • ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۲۸