برچسب : مدرسه

روز اول مدرسه

روز اول مدرسه

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۰۲
جشن آغاز دهه فجر

جشن آغاز دهه فجر

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۵:۴۰
ساخت ماشین بادی

ساخت ماشین بادی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۱:۲۵
ساخت ماشین با بطری

ساخت ماشین با بطری

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۱:۱۹
خلاقیت با وسایل بازیافتی

خلاقیت با وسایل بازیافتی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۲:۴۷
مراسمات آغاز سال تحصیلی 97-96

مراسمات آغاز سال تحصیلی 97-96

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۱:۳۶
سلاح مخفی قسمت سوم در gtav?????

سلاح مخفی قسمت سوم در gtav?????

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۲:۰۰
مدرسه - موفقیت

مدرسه - موفقیت

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۳:۴۴
مدرسه شاهد نجفی(مشهد)

مدرسه شاهد نجفی(مشهد)

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۱:۵۸
چرا مدرسه سازی؟

چرا مدرسه سازی؟

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۰:۳۱
سرود همگانی سال 96

سرود همگانی سال 96

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۳:۵۳
همت عالی

همت عالی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۲:۴۴