کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۳۱۴۸۳ ویدئو

برچسب : مبانی-شطرنج

????? ??? ????? ??????? ???

????? ??? ????? ??????? ???

  • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
  • ۰۰:۰۰:۱۴
??? ???? ????? ?????

??? ???? ????? ?????

  • ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
  • ۰۰:۰۱:۰۴
????? ??? ????? ?????? ?? ??? ???? ??

????? ??? ????? ?????? ?? ??? ???? ??

  • ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
  • ۰۰:۰۱:۴۳
???? ????? ????? ? ????

???? ????? ????? ? ????

  • ۱۳۹۶/۰۷/۱۴
  • ۰۰:۰۲:۵۶
مبانی شطرنج: قواعد شروع بازی

مبانی شطرنج: قواعد شروع بازی

  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
  • ۰۰:۰۸:۰۷