کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۶۶۲۲۵ ویدئو

برچسب : لیزرآکوپانکچر

التهاب یا تاندونیت آشیل پا

التهاب یا تاندونیت آشیل پا

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
 • ۰۰:۰۳:۵۲
لوپوس و لیزرآکوپانکچر

لوپوس و لیزرآکوپانکچر

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
 • ۰۰:۰۴:۱۰
لوپوس و لیزرآکوپانکچر

لوپوس و لیزرآکوپانکچر

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
 • ۰۰:۰۴:۱۰
درمان سردی دست و پا

درمان سردی دست و پا

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
 • ۰۰:۰۲:۳۰
درمان یائسگی زودرس

درمان یائسگی زودرس

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
 • ۰۰:۰۲:۵۹
درمان شانه منجمد یا یخزده

درمان شانه منجمد یا یخزده

 • ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
 • ۰۰:۰۲:۱۹