کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۲۵۰۵۲ ویدئو

برچسب : فیزیک

فیزیک و کمیت بخش نیرو

فیزیک و کمیت بخش نیرو

 • ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
 • ۰۰:۱۴:۵۶
فیزیک مکانیک -فیزیک عمومی

فیزیک مکانیک -فیزیک عمومی

 • ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
 • ۰۰:۱۶:۰۹
نقد و بررسی فیزیک نشر الگو

نقد و بررسی فیزیک نشر الگو

 • ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
 • ۰۰:۰۶:۴۹
کتاب صوتی فیزیک آینده

کتاب صوتی فیزیک آینده

 • ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
 • ۰۰:۰۰:۵۹
ماین کرافت با فیزیک واقعی

ماین کرافت با فیزیک واقعی

 • ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
 • ۰۰:۰۹:۰۸
قانون فیزیک رو بطری اعمال شد

قانون فیزیک رو بطری اعمال شد

 • ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
 • ۰۰:۰۰:۵۸
مدل سازی در فیزیک

مدل سازی در فیزیک

 • ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۶:۱۳
فیزیک هفتم مساحت و حجم

فیزیک هفتم مساحت و حجم

 • ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
 • ۰۰:۲۴:۲۲
فیزیک یازدهم(فصل اول)-جلسه3

فیزیک یازدهم(فصل اول)-جلسه3

 • ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
 • ۰۰:۱۸:۵۵