کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۲۴۳۴۲ ویدئو

برچسب : فوتبال

فنی ترین گلهای کات دار

فنی ترین گلهای کات دار

 • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
 • ۰۰:۰۰:۵۸
تمرین تکنیک ضربات آزاد پشت 18

تمرین تکنیک ضربات آزاد پشت 18

 • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
 • ۰۰:۰۰:۱۰
عکس کودکی فوتبالیستها

عکس کودکی فوتبالیستها

 • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
 • ۰۰:۰۵:۰۸
فان فوتبال120

فان فوتبال120

 • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
 • ۰۰:۰۶:۰۶
لحظات فان در تمرینات فوتبال

لحظات فان در تمرینات فوتبال

 • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
 • ۰۰:۰۸:۲۰
تکنیک بی نظیر در فوتبال

تکنیک بی نظیر در فوتبال

 • ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
 • ۰۰:۰۴:۲۲