برچسب : فردوسی

فاطمیه

فاطمیه

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۴:۴۹
جشن #سده روستای #هدک

جشن #سده روستای #هدک

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • ۰۰:۰۵:۳۷
عادل فردوسی پور

عادل فردوسی پور

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • ۰۰:۰۰:۳۱
????? ??? ????? ??????? ???

????? ??? ????? ??????? ???

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۱۴
فرش هوشمند

فرش هوشمند

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۵۴
مهدی قائدی به کما رفت

مهدی قائدی به کما رفت

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۱:۲۲
??????.

??????.

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
 • ۰۰:۰۱:۰۲
?????? ?? ????

?????? ?? ????

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
 • ۰۰:۰۱:۰۶
رقص محلی در میدان فردوسی

رقص محلی در میدان فردوسی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
 • ۰۰:۰۱:۰۰
آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
 • ۰۰:۰۰:۵۸