برچسب : عصبانیت

عصبانیت جیمین

عصبانیت جیمین

  • ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
  • ۰۰:۰۵:۵۹
????? ??? ????? ??????? ???

????? ??? ????? ??????? ???

  • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
  • ۰۰:۰۰:۱۴
حمله شیر عصبانی به شکارچی

حمله شیر عصبانی به شکارچی

  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
  • ۰۰:۰۱:۲۱
ایران عصبانی ترین کشور دنیا

ایران عصبانی ترین کشور دنیا

  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
  • ۰۰:۰۴:۰۱
روان بنه و ذهنیت منفی به خود

روان بنه و ذهنیت منفی به خود

  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
  • ۰۰:۰۲:۲۵