برچسب : شنا

شرطی سازی فعال در روانشناسی

شرطی سازی فعال در روانشناسی

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
 • ۰۰:۰۱:۲۴
شنای آزاد لارو های جویل فیش

شنای آزاد لارو های جویل فیش

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
 • ۰۰:۰۱:۵۶
انسان شناسی پزشکی- بخش چهارم

انسان شناسی پزشکی- بخش چهارم

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
 • ۰۰:۰۵:۲۱
انسان شناسی پزشکی- بخش سوم

انسان شناسی پزشکی- بخش سوم

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
 • ۰۰:۰۳:۰۱
انسان شناسی پزشکی- بخش دوم

انسان شناسی پزشکی- بخش دوم

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
 • ۰۰:۰۴:۵۳
اشتباه داوری عجیب درpes19???

اشتباه داوری عجیب درpes19???

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
 • ۰۰:۰۰:۲۳
آشنایی با گوشی شیائومی Redmi 7

آشنایی با گوشی شیائومی Redmi 7

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
 • ۰۰:۰۰:۳۱