کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۳۱۷۴۰ ویدئو

برچسب : شطرنج

پیرمرد شطرنج باز

پیرمرد شطرنج باز

 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
 • ۰۰:۰۴:۵۳
.چوخ گوزل????????

.چوخ گوزل????????

 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
 • ۰۰:۰۰:۴۰
@yusef_maralan لب کاروون????????

@yusef_maralan لب کاروون????????

 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
 • ۰۰:۰۱:۰۰
____________#تورک اوغلان????????????

____________#تورک اوغلان????????????

 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
 • ۰۰:۰۱:۰۰
_تا اخر ببین???????????? (2)

_تا اخر ببین???????????? (2)

 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
 • ۰۰:۰۰:۱۵
_تا اخر ببین????????????

_تا اخر ببین????????????

 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
 • ۰۰:۰۱:۰۰
ورزش نامه - سرگذشت شطرنج

ورزش نامه - سرگذشت شطرنج

 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
 • ۰۰:۰۵:۰۷
کلاسهای فن بیان و سخنوری

کلاسهای فن بیان و سخنوری

 • ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۳۹
مکعب شطرنجی

مکعب شطرنجی

 • ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
 • ۰۰:۰۰:۲۷
cheraaaaaaaaaa??????

cheraaaaaaaaaa??????

 • ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۳۱
بازی شطرنج

بازی شطرنج

 • ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
 • ۰۰:۰۱:۲۰
شطرنج به سبک بررهای

شطرنج به سبک بررهای

 • ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
 • ۰۰:۰۳:۰۲
کارتون پت و مت | شطرنج

کارتون پت و مت | شطرنج

 • ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
 • ۰۰:۰۷:۲۱
آموزش کیش کردن در بازی شطرنج

آموزش کیش کردن در بازی شطرنج

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۲۷
آموزش حرکت وزیر در شطرنج

آموزش حرکت وزیر در شطرنج

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۰۱
تعمیرکاران - شطرنج

تعمیرکاران - شطرنج

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
 • ۰۰:۰۵:۰۹
مهراب_شاه شطرنج !_! #_

مهراب_شاه شطرنج !_! #_

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
 • ۰۰:۰۰:۳۰