کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۷۵۴۸ ویدئو

برچسب : سلامت-نوزاد

????? ????? ???? ?? ??

????? ????? ???? ?? ??

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۲۴
???? ????? ???? ?????? ? ???? ??? ?????????? ?????

???? ????? ???? ?????? ? ???? ??? ?????????? ?????

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۵:۱۲
????? ??? ????? ??????? ???

????? ??? ????? ??????? ???

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۱۴
??? ???? ????? ?????

??? ???? ????? ?????

 • ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
 • ۰۰:۰۱:۰۴
????? ??? ????? ?????? ?? ??? ???? ??

????? ??? ????? ?????? ?? ??? ???? ??

 • ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۴۳
شنوایی نوزادان

شنوایی نوزادان

 • ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
 • ۰۰:۰۱:۰۸
نشانه های سلامت نوزاد

نشانه های سلامت نوزاد

 • ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
 • ۰۰:۰۰:۳۷
???? ????? ????? ? ????

???? ????? ????? ? ????

 • ۱۳۹۶/۰۷/۱۴
 • ۰۰:۰۲:۵۶
تشنج صرعی در نوزادان

تشنج صرعی در نوزادان

 • ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 • ۰۰:۰۱:۳۷
حرکات کششی برای سلامت نوزاد

حرکات کششی برای سلامت نوزاد

 • ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
 • ۰۰:۰۱:۵۱