برچسب : ساختمان

مزایای هوشمند سازی ساختمان

مزایای هوشمند سازی ساختمان

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
 • ۰۰:۰۱:۰۱
هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۳۹
سنگ الیگودرز یا سنگ ازنا

سنگ الیگودرز یا سنگ ازنا

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
 • ۰۰:۰۲:۰۴
تجهیزات ایمنی ساختمانی

تجهیزات ایمنی ساختمانی

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۵۱
ساختمان های جالب در دنیا

ساختمان های جالب در دنیا

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
 • ۰۰:۱۲:۰۹
تجهیزات ایمنی ساختمان

تجهیزات ایمنی ساختمان

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۵۱
ساختمان گسسته - جبر بولی

ساختمان گسسته - جبر بولی

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
 • ۰۰:۳۰:۱۲
آموزش تیغه چینی با بلوک

آموزش تیغه چینی با بلوک

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
 • ۰۰:۰۳:۴۲
ربات نماشویی ساختمان

ربات نماشویی ساختمان

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۵۹
BMS اموزش هوشمند سازی ساختمان

BMS اموزش هوشمند سازی ساختمان

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
 • ۰۰:۰۱:۰۰
پیچ و رولپلاک نمای ساختمان

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
 • ۰۰:۰۰:۴۹