برچسب : ساخت

اسلحه جاسوسی با کوکاکولا

اسلحه جاسوسی با کوکاکولا

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۵:۰۶
لپ لپ ساخت خودم

لپ لپ ساخت خودم

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۳۱
دستگاه اتوماتیک بلوک زنی

دستگاه اتوماتیک بلوک زنی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۰۰
پنج استخر رویایی

پنج استخر رویایی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۰۰
مراحل ساخت ورق گالوانیزه

مراحل ساخت ورق گالوانیزه

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۲:۳۲
ساخت ظرف برگی با گل سفال

ساخت ظرف برگی با گل سفال

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۳۱