کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۴۹۰۸ ویدئو

برچسب : زایمان

کولپوسکوپی برای تشخیص HPV

کولپوسکوپی برای تشخیص HPV

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۱:۰۴
فیلم واقعی کولپوسکوپی

فیلم واقعی کولپوسکوپی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۱:۱۱
زایمان سفره ماهی !

زایمان سفره ماهی !

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۷:۳۷
زایمان سفره ماهی !

زایمان سفره ماهی !

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۷:۳۷
لحظه زایمان گوسفند

لحظه زایمان گوسفند

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۱:۰۰
لحظه زایمان گوسفند

لحظه زایمان گوسفند

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۱:۰۰
زایمان پرتغال

زایمان پرتغال

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • ۰۰:۰۰:۱۸
کمک به زایمان شتر

کمک به زایمان شتر

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • ۰۰:۰۰:۲۵
کمک به زایمان شتر

کمک به زایمان شتر

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 • ۰۰:۰۰:۲۵
زایمان سزارین

زایمان سزارین

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
 • ۰۰:۰۴:۱۹
زایمان سزارین

زایمان سزارین

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
 • ۰۰:۰۴:۱۹
بارداری شما در دو دقیقه

بارداری شما در دو دقیقه

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
 • ۰۰:۰۲:۴۱
مستند ترویج زایمان طبیعی

مستند ترویج زایمان طبیعی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
 • ۰۰:۰۸:۵۶
مستند ترویج زایمان طبیعی

مستند ترویج زایمان طبیعی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
 • ۰۰:۰۸:۵۶
یک سالگی بردیای عزیز

یک سالگی بردیای عزیز

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
 • ۰۰:۰۲:۴۰
یکسال پس از لحظه تولد

یکسال پس از لحظه تولد

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
 • ۰۰:۰۲:۱۳
خشونت علیه متخصص بیهوشی

خشونت علیه متخصص بیهوشی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
 • ۰۰:۰۷:۳۲
خشونت علیه کادر درمان

خشونت علیه کادر درمان

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
 • ۰۰:۰۱:۴۱
زایمان طبیعی بعد از سزارین

زایمان طبیعی بعد از سزارین

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
 • ۰۰:۰۱:۱۲
جراحی خارج کردن رحم

جراحی خارج کردن رحم

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
 • ۰۰:۰۲:۰۰
رضایت از لیزر زیبایی زنان

رضایت از لیزر زیبایی زنان

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
 • ۰۰:۰۳:۴۱
توصیه های کرونایی

توصیه های کرونایی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
 • ۰۰:۰۱:۱۶