کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۲۴۵۳ ویدئو

برچسب : ذوب-آهن

خلاصه بازی سپاهان و ذوب آهن

خلاصه بازی سپاهان و ذوب آهن

 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
 • ۰۰:۰۶:۲۹
استقلال - ذوب آهن

استقلال - ذوب آهن

 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
 • ۰۰:۰۰:۵۹
خلاصه بازی سپاهان 2-0 ذوب آهن

خلاصه بازی سپاهان 2-0 ذوب آهن

 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
 • ۰۰:۰۵:۳۴
خلاصه بازی سپاهان و ذوب آهن

خلاصه بازی سپاهان و ذوب آهن

 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
 • ۰۰:۰۶:۲۹
خلاصه بازی سپاهان - ذوب آهن

خلاصه بازی سپاهان - ذوب آهن

 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
 • ۰۰:۰۶:۲۹
خلاصه بازی سپاهان 2-0 ذوب آهن

خلاصه بازی سپاهان 2-0 ذوب آهن

 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
 • ۰۰:۰۵:۳۴
خلاصه بازی سپاهان 2-0 ذوب آهن

خلاصه بازی سپاهان 2-0 ذوب آهن

 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
 • ۰۰:۰۵:۳۴
فوتبال سپاهان 2-0 ذوب آهن

فوتبال سپاهان 2-0 ذوب آهن

 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
 • ۰۱:۵۶:۳۶
خلاصه بازی سپاهان 2-0 ذوب آهن

خلاصه بازی سپاهان 2-0 ذوب آهن

 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
 • ۰۰:۰۵:۳۴