کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۰۸۳۴۹ ویدئو

برچسب : دکلمه

دکلمه غمگین

دکلمه غمگین

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
 • ۰۰:۰۰:۱۰
دکلمه غمگین

دکلمه غمگین

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
 • ۰۰:۰۰:۱۳
دکلمه غمگین

دکلمه غمگین

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
 • ۰۰:۰۰:۲۷
دکلمه غمگین

دکلمه غمگین

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
 • ۰۰:۰۰:۱۳
دکلمه زیبا

دکلمه زیبا

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
 • ۰۰:۰۰:۵۹
دکلمه_مترسک

دکلمه_مترسک

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
 • ۰۰:۰۱:۰۰
دکلمه صدرا کاوه وقت خواب

دکلمه صدرا کاوه وقت خواب

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
 • ۰۰:۰۰:۵۹
عکس نوشته و دکلمه

عکس نوشته و دکلمه

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
 • ۰۰:۰۰:۳۶
دکلمه بن بست...علی عالی نژاد

دکلمه بن بست...علی عالی نژاد

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
 • ۰۰:۰۱:۰۰
دکلمه عاشقانه کوتاه، مادر...

دکلمه عاشقانه کوتاه، مادر...

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۰:۴۳
دکلمه عاشقانه کوتاه، مادر...

دکلمه عاشقانه کوتاه، مادر...

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۰:۴۳