کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

برچسب : دکتر-ظریف

????? ???? ?? ???? ?? ???? ???

????? ???? ?? ???? ?? ???? ???

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۰۸
???? ???? ??? ????? ???? ????????

???? ???? ??? ????? ???? ????????

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۲۸
????? ???? ????? ??? ??????? ??

????? ???? ????? ??? ??????? ??

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۲:۰۲
????? ????? ???? ?? ??

????? ????? ???? ?? ??

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۲۴
???? ????? ???? ?????? ? ???? ??? ?????????? ?????

???? ????? ???? ?????? ? ???? ??? ?????????? ?????

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۵:۱۲
????????? ???? ??????? !

????????? ???? ??????? !

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۲:۱۰
مصاحبه دکتر ظریف با شبکه NBC

مصاحبه دکتر ظریف با شبکه NBC

 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
 • ۰۰:۰۸:۰۶
دکتر ظریف نخبه و مجتهد

دکتر ظریف نخبه و مجتهد

 • ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
 • ۰۰:۰۱:۴۴
تحریم دکتر ظریف

تحریم دکتر ظریف

 • ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
 • ۰۰:۰۲:۲۶
دکتر ظریف در جمع خبرنگاران 1

دکتر ظریف در جمع خبرنگاران 1

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
 • ۰۰:۰۲:۴۱
دکتر ظریف در جمع خبرنگاران 3

دکتر ظریف در جمع خبرنگاران 3

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
 • ۰۰:۰۳:۵۹
دکتر ظریف در جمع خبرنگاران 2

دکتر ظریف در جمع خبرنگاران 2

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
 • ۰۰:۰۰:۱۵
سخنان دکتر ظریف

سخنان دکتر ظریف

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۵۹
سخنان دکتر ظریف

سخنان دکتر ظریف

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۵۹
سخنان دکتر ظریف

سخنان دکتر ظریف

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۵۹
سخنان دکتر ظریف

سخنان دکتر ظریف

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۵۹
سخنان دکتر ظریف

سخنان دکتر ظریف

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۵۹
سخنان دکتر ظریف

سخنان دکتر ظریف

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۵۹
سخنان دکتر ظریف

سخنان دکتر ظریف

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۵۹
سخنان دکتر ظریف

سخنان دکتر ظریف

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۵۹
سخنان دکتر ظریف

سخنان دکتر ظریف

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۵۹
سخنان دکتر ظریف

سخنان دکتر ظریف

 • ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
 • ۰۰:۰۱:۵۹