برچسب : حرارتی

هنرنمایی با تفنگ چسب حرارتی

هنرنمایی با تفنگ چسب حرارتی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۰:۱۸
چاپ حرارتی سابلیمیشن

چاپ حرارتی سابلیمیشن

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
 • ۰۰:۰۳:۳۷
????? ??? ????? ??????? ???

????? ??? ????? ??????? ???

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۱۴
کمپرسورهای حرارتی

کمپرسورهای حرارتی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • ۰۰:۰۲:۵۴
??????.

??????.

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
 • ۰۰:۰۱:۰۲
?????? ?? ????

?????? ?? ????

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
 • ۰۰:۰۱:۰۶
عملیات حرارتی سایا

عملیات حرارتی سایا

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
 • ۰۰:۰۰:۱۴
کار دستی با چسب حرارتی

کار دستی با چسب حرارتی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
 • ۰۰:۰۰:۵۹
عایق حرارتی

عایق حرارتی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
 • ۰۰:۰۲:۳۳
تشک ماساژ حرارتی

تشک ماساژ حرارتی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۳:۰۳
عایق حرارتی

عایق حرارتی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۲:۳۳
عایق های رطوبتی

عایق های رطوبتی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۳:۲۹