کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۲۴۲۸۲ ویدئو

برچسب : جراحی

ملاحظات پس از جراحی ایمپلنت

ملاحظات پس از جراحی ایمپلنت

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۲:۴۹
ملاحظات پس از جراحی ایمپلنت

ملاحظات پس از جراحی ایمپلنت

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۲:۴۹
جراحی باز یا بسته بینی

جراحی باز یا بسته بینی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۰۹
جراحی باز یا بسته بینی

جراحی باز یا بسته بینی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۰۹
فیلم جراحی زیبایی پلک بالا

فیلم جراحی زیبایی پلک بالا

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۳۹
جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۵۹
فیلم جراحی زیبایی پلک بالا

فیلم جراحی زیبایی پلک بالا

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۳۹
انواع جراحی بینی

انواع جراحی بینی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۰۰
تاثیر جراحی بینی روی صدا

تاثیر جراحی بینی روی صدا

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۱۷
انواع جراحی بینی

انواع جراحی بینی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۰۰
جراحی نمونه برداری از بیضه

جراحی نمونه برداری از بیضه

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۷:۱۸
جراحی نمونه برداری از بیضه

جراحی نمونه برداری از بیضه

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
 • ۰۰:۰۷:۱۸
درمان جراحی دیابت نوع 2

درمان جراحی دیابت نوع 2

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۵۵
درمان جراحی دیابت نوع 2

درمان جراحی دیابت نوع 2

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۵۵
کربوکسی تراپی واژن چیست؟

کربوکسی تراپی واژن چیست؟

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۲:۲۹
جراحی بینی

جراحی بینی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
 • ۰۰:۰۲:۲۷