کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۵۱۵۰ ویدئو

برچسب : جراحی

عمل جراحی بینی

عمل جراحی بینی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۴۷
جراحی بینی

جراحی بینی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۳۹
مراقبت های بعد عمل جراحی

مراقبت های بعد عمل جراحی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۲:۰۲
مراقبت های بعد عمل جراحی

مراقبت های بعد عمل جراحی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۲:۰۲
ایمپلنت بدون جراحی و درد

ایمپلنت بدون جراحی و درد

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۲۲
ایمپلنت بدون جراحی و درد

ایمپلنت بدون جراحی و درد

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۲۲
پانسمان جراحی 2

پانسمان جراحی 2

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۳۴
پانسمان های جراحی سوربکت

پانسمان های جراحی سوربکت

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۳۵
رویژن یا جراحی مجدد مفصل ران

رویژن یا جراحی مجدد مفصل ران

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۳:۵۶
رویژن یا جراحی مجدد مفصل ران

رویژن یا جراحی مجدد مفصل ران

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۳:۵۶
فرمدهی بینی بدون جراحی

فرمدهی بینی بدون جراحی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۱۴
فرمدهی بینی بدون جراحی

فرمدهی بینی بدون جراحی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۱۴
بلافاصله بعد از جراحی بینی

بلافاصله بعد از جراحی بینی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۱۷
جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۲۱
نتیجه جراحی بینی گوشتی

نتیجه جراحی بینی گوشتی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۳۰
جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۱۷
جراحی ترمیم VSD

جراحی ترمیم VSD

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۳۰
جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۱۷
نتیجه جراحیی بینی گوشتی

نتیجه جراحیی بینی گوشتی

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۳۰
جراحی بینی در تهران

جراحی بینی در تهران

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۰:۳۲