کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۶۴۲۹ ویدئو

برچسب : بیماری

دیابت بیماری خاموش و پرخطر

دیابت بیماری خاموش و پرخطر

  • ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
  • ۰۰:۰۰:۵۳
دیابت بیماری خاموش و پرخطر

دیابت بیماری خاموش و پرخطر

  • ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
  • ۰۰:۰۰:۵۳
عوارض بیماری پیسی

عوارض بیماری پیسی

  • ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
  • ۰۰:۰۲:۰۷