کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۴۷۱۵ ویدئو

برچسب : بیمار

بیماری مهلک گربه ی رقصان

بیماری مهلک گربه ی رقصان

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۳:۱۸
بیماری مهلک گربه ی رقصان

بیماری مهلک گربه ی رقصان

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۳:۱۸
علل بیمارى پروستات چیست؟

علل بیمارى پروستات چیست؟

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۰:۵۷
آزمایشگاه بیمارستان شفا

آزمایشگاه بیمارستان شفا

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۲:۴۷
درمان دیابت را جدی بگیرید ...

درمان دیابت را جدی بگیرید ...

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۰:۵۴
درمان دیابت نوع2

درمان دیابت نوع2

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۱:۰۰
سن شروع بیماری های ژنتیک

سن شروع بیماری های ژنتیک

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۱:۱۱
آزمایشگاه بیمارستان شفا

آزمایشگاه بیمارستان شفا

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۲:۴۷
سن شروع بیماری های ژنتیک

سن شروع بیماری های ژنتیک

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۱:۱۱
علل بیمارى پروستات چیست؟

علل بیمارى پروستات چیست؟

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۰:۵۷
سن شروع بیماری های ژنتیکی

سن شروع بیماری های ژنتیکی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۱:۱۱
فیلم عوارض چاقی

فیلم عوارض چاقی

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۳۹:۵۱
بیماری‌های التهابی روده

بیماری‌های التهابی روده

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۵۴:۲۸
فیلم بیماران بهبود یافته

فیلم بیماران بهبود یافته

 • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
 • ۰۰:۰۰:۲۸