کل ویدئوها تاکنون: ویدئو

برچسب : بیمار

بیماری فشار خون چیست؟

بیماری فشار خون چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۳۶
بیماری پیسی چیست؟

بیماری پیسی چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۰۱
بیماری فشار خون چیست؟

بیماری فشار خون چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۳۶
بیماری پیسی چیست؟

بیماری پیسی چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۰۱
بیماری دیابت چیست؟

بیماری دیابت چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۲۳
بیماری دیابت چیست؟

بیماری دیابت چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۱:۲۳
بیماری فشار خون چیست؟

بیماری فشار خون چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۳۶
بیماری فشار خون چیست؟

بیماری فشار خون چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۳۶
بیماری ایدز چیست؟

بیماری ایدز چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۲:۱۹
ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز

ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۵:۰۲
بیماری ایدز چیست؟

بیماری ایدز چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۲:۱۹
بیماری ایدز چیست؟

بیماری ایدز چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ۰۰:۰۲:۱۹
درمان انواع بیماری ها

درمان انواع بیماری ها

 • ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
 • ۰۰:۰۳:۴۹