کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

برچسب : بازو

عجیب ترین بازو ها

عجیب ترین بازو ها

 • ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۳۴
پشت بازو سیم کش دست برعکس

پشت بازو سیم کش دست برعکس

 • ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۱۶
پشت بازو سیم کش طناب

پشت بازو سیم کش طناب

 • ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۱۷
پشت بازو سیم کش طناب خم

پشت بازو سیم کش طناب خم

 • ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۱۷
فیلم چگونگی جراحی لیفت بازو

فیلم چگونگی جراحی لیفت بازو

 • ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۲۹
شهید علی بازوند سمنان

شهید علی بازوند سمنان

 • ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
 • ۰۰:۰۲:۰۶
تمرین جلو بازو با هالتر EZ

تمرین جلو بازو با هالتر EZ

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
 • ۰۰:۰۰:۵۵
ماکت بازوی بارگیری دریایی

ماکت بازوی بارگیری دریایی

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
 • ۰۰:۰۰:۴۹
چرا یک مدت نبودم?????

چرا یک مدت نبودم?????

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
 • ۰۰:۰۱:۱۵
پشت بازو دمبل تک پشت سر

پشت بازو دمبل تک پشت سر

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
 • ۰۰:۰۰:۱۵
پشت بازو پارالل دستگاه

پشت بازو پارالل دستگاه

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۰:۱۶
مووینگ اسپایدر دو بازو بزرگ

مووینگ اسپایدر دو بازو بزرگ

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۲۰