کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۷۲۵۴۵ ویدئو

برچسب : انتخاب-رشته

انتخاب رشته بدون پشیمانی

انتخاب رشته بدون پشیمانی

 • ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
 • ۰۰:۲۴:۳۹
انتخاب رشته بدون پشیمانی

انتخاب رشته بدون پشیمانی

 • ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
 • ۰۰:۲۴:۳۹
انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته کنکور

 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۵۶
انتخاب رشته - بخش سوم

انتخاب رشته - بخش سوم

 • ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
 • ۰۰:۰۷:۰۹
انتخاب رشته - بخش اول

انتخاب رشته - بخش اول

 • ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
 • ۰۰:۰۱:۲۹
???? ????? ???? ?????? ? ???? ??? ?????????? ?????

???? ????? ???? ?????? ? ???? ??? ?????????? ?????

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۵:۱۲
????????? ???? ??????? !

????????? ???? ??????? !

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۲:۱۰
انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته کنکور

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۲:۲۶
انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته کنکور

 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۲۰
انتخاب رشته کنکور 6

انتخاب رشته کنکور 6

 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
 • ۰۰:۰۱:۵۸
انتخاب رشته کنکور

انتخاب رشته کنکور

 • ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
 • ۰۰:۰۲:۵۵