برچسب : اطفای-حریق

????? ??? ????? ??????? ???

????? ??? ????? ??????? ???

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۱۴
یک سیستم اطفای حریق عالی

یک سیستم اطفای حریق عالی

 • ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
 • ۰۰:۰۰:۵۳
??? ???? ????? ?????

??? ???? ????? ?????

 • ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
 • ۰۰:۰۱:۰۴
????? ??? ????? ?????? ?? ??? ???? ??

????? ??? ????? ?????? ?? ??? ???? ??

 • ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۴۳
ویدیو طنز مسابقه تلوزیونی

ویدیو طنز مسابقه تلوزیونی

 • ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۳۰
مانیتور اطفای حریق

مانیتور اطفای حریق

 • ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
 • ۰۰:۰۰:۳۵
???? ????? ????? ? ????

???? ????? ????? ? ????

 • ۱۳۹۶/۰۷/۱۴
 • ۰۰:۰۲:۵۶