آریا ویدئو http://video.aryanews.com اطلاعات بیماری سل http://video.aryanews.com/Video/1653066/اطلاعات--بیماری-سل fa-IR 2019/09/17 16:39:25:000 جلوگیری از آمبولی بعد از جراحی پلاستیک http://video.aryanews.com/Video/1653135/جلوگیری-از-آمبولی-بعد-از-جراحی-پلاستیک fa-IR 2019/09/17 16:37:04:000 اطلاعات در مورد سرطان تخمدان http://video.aryanews.com/Video/1653067/اطلاعات--در-مورد-سرطان-تخمدان fa-IR 2019/09/17 16:35:31:000 اطلاعات در مورد سرطان تخمدان http://video.aryanews.com/Video/1653136/اطلاعات-در-مورد-سرطان-تخمدان fa-IR 2019/09/17 16:31:10:000 انجام جراحی با بی هوشی یا بی حسی موضعی http://video.aryanews.com/Video/1653137/انجام-جراحی-با-بی-هوشی-یا-بی-حسی-موضعی fa-IR 2019/09/17 16:30:10:000 دم نوش ضد یبوست http://video.aryanews.com/Video/1653068/دم-نوش-ضد-یبوست fa-IR 2019/09/17 16:27:53:000 کلینیک سمعک پویا http://video.aryanews.com/Video/1653138/کلینیک-سمعک-پویا fa-IR 2019/09/17 16:27:29:000 دم نوش های ضد یبوست http://video.aryanews.com/Video/1653139/دم--نوش-های-ضد-یبوست fa-IR 2019/09/17 16:26:23:000 Hpv v ganoderma http://video.aryanews.com/Video/1653140/Hpv-v-ganoderma fa-IR 2019/09/17 16:22:55:000 فیلم درباره سرطان خون http://video.aryanews.com/Video/1653069/فیلم-درباره-سرطان-خون fa-IR 2019/09/17 16:17:27:000 فیلم درباره سرطان خون http://video.aryanews.com/Video/1653141/فیلم-درباره-سرطان-خون fa-IR 2019/09/17 16:16:44:000 نکاتی در مورد عمل زیبایی بینی http://video.aryanews.com/Video/1653345/نکاتی-در-مورد-عمل-زیبایی-بینی fa-IR 2019/09/17 16:14:29:000 دم نوش ضد یبوست http://video.aryanews.com/Video/1653344/دم-نوش-ضد-یبوست fa-IR 2019/09/17 16:14:22:000 اطلاعات در مورد سرطان تخمدان http://video.aryanews.com/Video/1653343/اطلاعات--در-مورد-سرطان-تخمدان fa-IR 2019/09/17 16:14:21:000 2005 http://video.aryanews.com/Video/1653342/2005 fa-IR 2019/09/17 16:14:20:000 داروی کن کور http://video.aryanews.com/Video/1653341/داروی-کن-کور fa-IR 2019/09/17 16:14:19:000 اطلاعات بیماری سل http://video.aryanews.com/Video/1653340/اطلاعات--بیماری-سل fa-IR 2019/09/17 16:14:16:000 Hpv v ganoderma http://video.aryanews.com/Video/1653339/Hpv-v-ganoderma fa-IR 2019/09/17 16:14:15:000 دم نوش های ضد یبوست http://video.aryanews.com/Video/1653338/دم--نوش-های-ضد-یبوست fa-IR 2019/09/17 16:14:13:000 کلینیک سمعک پویا http://video.aryanews.com/Video/1653337/کلینیک-سمعک-پویا fa-IR 2019/09/17 16:14:08:000 درد کف پا-ماساژ،حرکات اصلاحی،فیزیوتراپی در مطب،منزل09122655648شمال،شرق،غرب تهران http://video.aryanews.com/Video/1653142/درد-کف-پا-ماساژ،حرکات-اصلاحی،فیزیوتراپی-در-مطب،منزل09122655648شمال،شرق،غرب-تهران fa-IR 2019/09/17 16:08:25:000 درمان زخم دیابتی چیست http://video.aryanews.com/Video/1653143/درمان-زخم-دیابتی-چیست fa-IR 2019/09/17 16:07:57:000 درمان دیابت چیست http://video.aryanews.com/Video/1653144/درمان-دیابت-چیست fa-IR 2019/09/17 16:07:11:000 درمان دیابت http://video.aryanews.com/Video/1653145/درمان-دیابت fa-IR 2019/09/17 16:06:29:000 درمان دیابت در شبکه خبر http://video.aryanews.com/Video/1653146/درمان-دیابت-در-شبکه-خبر fa-IR 2019/09/17 16:05:51:000 گفتگوی تلویزیونی دکتر طاها عنبرا در برنامه یک فنجان سلامت قسمت سوم http://video.aryanews.com/Video/1653147/گفتگوی-تلویزیونی-دکتر-طاها-عنبرا-در-برنامه-یک-فنجان-سلامت-قسمت-سوم fa-IR 2019/09/17 16:04:11:000 رفع درد کف پا-کاردرمانی،فیزیوتراپی در مرکز،منزل09122655648شمال،شرق،غرب تهران،کرج http://video.aryanews.com/Video/1653148/رفع-درد-کف-پا-کاردرمانی،فیزیوتراپی-در-مرکز،منزل09122655648شمال،شرق،غرب-تهران،کرج fa-IR 2019/09/17 16:03:51:000 دستگاه لاغری آراف كویتیشن|Cavitation Rf vacuum http://video.aryanews.com/Video/1653149/دستگاه-لاغری-آراف-كویتیشن|Cavitation-Rf-vacuum fa-IR 2019/09/17 15:59:12:000 تکنیک رفع درد کف پا-فیزیوتراپی در مطب،منزل09122655648شعب شمال،شرق،غرب تهران http://video.aryanews.com/Video/1653150/تکنیک-رفع-درد-کف-پا-فیزیوتراپی-در-مطب،منزل09122655648شعب-شمال،شرق،غرب-تهران fa-IR 2019/09/17 15:58:37:000 نحوه کاشت ابرو http://video.aryanews.com/Video/1653088/نحوه-کاشت-ابرو fa-IR 2019/09/17 15:56:36:000