آریا ویدئو http://video.aryanews.com خلاصه بازی ایتالیا 0 - لهستان 1 (یورو زیر 21 سال) http://video.aryanews.com/Video/925651/خلاصه-بازی-ایتالیا-0---لهستان-1-(یورو-زیر-21-سال) fa-IR 2019/06/20 02:28:34:000 برترین دربی‌های فصل 19-2018 سری آ http://video.aryanews.com/Video/925617/برترین-دربی‌های-فصل-19-2018-سری-آ fa-IR 2019/06/20 02:16:55:000 تمرینات اختصاصی بدنسازی رضا قوچان‌نژاد http://video.aryanews.com/Video/925522/تمرینات-اختصاصی-بدنسازی-رضا-قوچان‌نژاد fa-IR 2019/06/20 01:45:53:000 برترین دربی‌های فصل 19-2018 سری آ http://video.aryanews.com/Video/925660/برترین-دربی‌های-فصل-19-2018-سری-آ fa-IR 2019/06/20 01:41:17:000 تمرینات اختصاصی بدنسازی رضا قوچان‌نژاد http://video.aryanews.com/Video/925661/تمرینات-اختصاصی-بدنسازی-رضا-قوچان‌نژاد fa-IR 2019/06/20 01:41:11:000 اختصاصی: ناگفته های مدیریتی علی اکبرطاهری در پرسپولیس http://video.aryanews.com/Video/925653/اختصاصی--ناگفته-های-مدیریتی-علی-اکبرطاهری-در-پرسپولیس fa-IR 2019/06/20 01:38:38:000 فوتبال تک به تک با یاران عزیزی و جباری http://video.aryanews.com/Video/925654/فوتبال-تک-به-تک-با-یاران-عزیزی-و-جباری fa-IR 2019/06/20 01:38:22:000 رقابت جذاب تنیس فوتبال در برنامه ستاره ساز http://video.aryanews.com/Video/925655/رقابت-جذاب-تنیس-فوتبال-در-برنامه-ستاره-ساز fa-IR 2019/06/20 01:36:16:000 چالش گل کوچیک یاران عزیزی و جباری http://video.aryanews.com/Video/925630/چالش-گل-کوچیک-یاران-عزیزی-و-جباری fa-IR 2019/06/20 01:33:41:000 فوتسال اندونزی 7-5 ویتنام http://video.aryanews.com/Video/925631/فوتسال-اندونزی-7-5-ویتنام fa-IR 2019/06/20 01:33:28:000 خلاصه بازی اسپانیا 2 - بلژیک 1 (یورو زیر 21 سال) http://video.aryanews.com/Video/925632/خلاصه-بازی-اسپانیا-2---بلژیک-1-(یورو-زیر-21-سال) fa-IR 2019/06/20 01:31:28:000 بدشانسی دنی سبایوس روی ضربه کاشته تماشایی http://video.aryanews.com/Video/925633/بدشانسی-دنی-سبایوس-روی-ضربه-کاشته-تماشایی fa-IR 2019/06/20 01:28:27:000 نشست خبری رئیس هیئت فوتبال استان تهران با اهالی رسانه http://video.aryanews.com/Video/925634/نشست-خبری-رئیس-هیئت-فوتبال-استان-تهران-با-اهالی-رسانه fa-IR 2019/06/20 01:28:19:000 اختصاصی: ناگفته های مدیریتی علی اکبرطاهری در پرسپولیس http://video.aryanews.com/Video/925503/اختصاصی--ناگفته-های-مدیریتی-علی-اکبرطاهری-در-پرسپولیس fa-IR 2019/06/20 01:27:32:000 بدشانسی دنی سبایوس روی ضربه کاشته دیدنی http://video.aryanews.com/Video/925619/بدشانسی-دنی-سبایوس-روی-ضربه-کاشته-دیدنی fa-IR 2019/06/20 01:26:16:000 ناگفته‌های مدیریتی علی اکبر طاهری در پرسپولیس - قسمت دوم http://video.aryanews.com/Video/925620/ناگفته‌های-مدیریتی-علی-اکبر-طاهری--در-پرسپولیس---قسمت-دوم fa-IR 2019/06/20 01:26:10:000 ماجرای پرتاب قندان در جلسه توسط طاهری http://video.aryanews.com/Video/925621/ماجرای-پرتاب-قندان-در-جلسه-توسط-طاهری fa-IR 2019/06/20 01:23:23:000 ماجرای قراداد همامی و گولچ با پرسپولیس http://video.aryanews.com/Video/925622/ماجرای-قراداد-همامی-و-گولچ-با-پرسپولیس fa-IR 2019/06/20 01:23:17:000 فوتبال تک به تک با یاران عزیزی و جباری http://video.aryanews.com/Video/925458/فوتبال-تک-به-تک-با-یاران-عزیزی-و-جباری fa-IR 2019/06/20 01:13:04:000 فوتبال تک به تک با یاران عزیزی و جباری http://video.aryanews.com/Video/925541/فوتبال-تک-به-تک-با-یاران-عزیزی-و-جباری fa-IR 2019/06/20 01:12:00:000 رقابت جذاب تنیس فوتبال در برنامه ستاره ساز http://video.aryanews.com/Video/925416/رقابت-جذاب-تنیس-فوتبال-در-برنامه-ستاره-ساز fa-IR 2019/06/20 00:50:48:000 فوتسال اندونزی 7-5 ویتنام http://video.aryanews.com/Video/925352/فوتسال-اندونزی-7-5-ویتنام fa-IR 2019/06/20 00:39:13:000 چالش گل کوچیک یاران عزیزی و جباری http://video.aryanews.com/Video/925351/چالش-گل-کوچیک-یاران-عزیزی-و-جباری fa-IR 2019/06/20 00:37:23:000 کنایه سنگین هادی طباطبایی به مدیران استقلال http://video.aryanews.com/Video/925476/کنایه-سنگین-هادی-طباطبایی-به-مدیران-استقلال fa-IR 2019/06/20 00:21:41:000 اولین گفتگو با سرمربی جدید استقلال http://video.aryanews.com/Video/925477/اولین-گفتگو-با-سرمربی-جدید-استقلال fa-IR 2019/06/20 00:21:37:000 از آخرین وضعیت مهدو ی کیا و گل محمدی برای جانشینی برانکو تا تمدیدی سیدحسین حسین http://video.aryanews.com/Video/925461/از-آخرین-وضعیت-مهدو--ی-کیا-و-گل-محمدی-برای-جانشینی-برانکو-تا-تمدیدی-سیدحسین-حسین fa-IR 2019/06/20 00:19:10:000 معارفه فرلاند مندی در حضور تماشاگران رئال مادرید http://video.aryanews.com/Video/925462/معارفه-فرلاند-مندی-در-حضور-تماشاگران-رئال-مادرید fa-IR 2019/06/20 00:19:06:000 تبدیل شدن تنیس به فوتبال در دیدار بنوآ پر و جو ویلفرد سونگا http://video.aryanews.com/Video/925463/تبدیل-شدن-تنیس-به-فوتبال-در-دیدار-بنوآ-پر-و-جو-ویلفرد-سونگا fa-IR 2019/06/20 00:16:52:000 خودرو های عجیب http://video.aryanews.com/Video/925464/خودرو-های-عجیب fa-IR 2019/06/20 00:16:48:000 خلاصه مسابقه 24 ساعته لمانز http://video.aryanews.com/Video/925427/خلاصه-مسابقه-24-ساعته-لمانز fa-IR 2019/06/20 00:14:22:000