آریا ویدئو http://video.aryanews.com خلاصه بازی گوانگژو اورگرانده 2-1شاندونگ لیونگ http://video.aryanews.com/Video/917981/خلاصه-بازی-گوانگژو-اورگرانده-2-1شاندونگ-لیونگ fa-IR 2019/06/18 19:37:55:000 خلاصه بازی کاشیما آنتلرز 1-0 سانفریس هیروشیما http://video.aryanews.com/Video/916970/خلاصه-بازی-کاشیما-آنتلرز-1-0-سانفریس-هیروشیما fa-IR 2019/06/18 18:31:15:000 صحبت های مدیرعامل پدیده درباره نحوه حضور این تیم در لیگ قهرمانان آسیا http://video.aryanews.com/Video/854370/صحبت-های-مدیرعامل-پدیده-درباره-نحوه-حضور-این-تیم-در-لیگ-قهرمانان-آسیا fa-IR 2019/06/09 20:48:02:000 نظر برانکو درباره حذف پرسپولیس از لیگ قهرمانان http://video.aryanews.com/Video/813226/نظر-برانکو-درباره-حذف-پرسپولیس-از-لیگ-قهرمانان fa-IR 2019/06/02 10:56:15:000 بهترین گلهای دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا http://video.aryanews.com/Video/812236/بهترین-گلهای-دور-گروهی-لیگ-قهرمانان-آسیا fa-IR 2019/05/30 18:40:43:000 خلاصه بازی ذوب آهن 0-0 النصر http://video.aryanews.com/Video/810412/خلاصه-بازی-ذوب-آهن-0-0-النصر fa-IR 2019/05/30 00:58:26:000 سرانجام پاداش پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا http://video.aryanews.com/Video/810413/سرانجام-پاداش-پرسپولیس-در-لیگ-قهرمانان-آسیا fa-IR 2019/05/24 13:24:16:000 سرانجام پاداش پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا http://video.aryanews.com/Video/808453/سرانجام-پاداش-پرسپولیس-در-لیگ-قهرمانان-آسیا fa-IR 2019/05/24 13:24:16:000 ترابی در میان برترین گلزنان هفته 6 لیگ قهرمانان آسیا http://video.aryanews.com/Video/808454/ترابی-در-میان-برترین-گلزنان-هفته-6-لیگ-قهرمانان-آسیا fa-IR 2019/05/23 13:27:12:000 ترابی در میان برترین گلزنان هفته 6 لیگ قهرمانان آسیا http://video.aryanews.com/Video/810414/ترابی-در-میان-برترین-گلزنان-هفته-6-لیگ-قهرمانان-آسیا fa-IR 2019/05/23 13:27:12:000 خلاصه بازی کاشیما آنتلرز 2-1 شاندونگ لوننگ http://video.aryanews.com/Video/810415/خلاصه-بازی-کاشیما-آنتلرز-2-1-شاندونگ-لوننگ fa-IR 2019/05/22 21:50:53:000 خلاصه بازی کاشیما آنتلرز 2-1 شاندونگ لوننگ http://video.aryanews.com/Video/808455/خلاصه-بازی-کاشیما-آنتلرز-2-1-شاندونگ-لوننگ fa-IR 2019/05/22 21:50:53:000 خلاصه بازی ملبورن ویکتوری 1-3 سانفرسه هیروشیما http://video.aryanews.com/Video/808456/خلاصه-بازی-ملبورن-ویکتوری-1-3-سانفرسه-هیروشیما fa-IR 2019/05/22 21:46:16:000 خلاصه بازی ملبورن ویکتوری 1-3 سانفرسه هیروشیما http://video.aryanews.com/Video/810416/خلاصه-بازی-ملبورن-ویکتوری-1-3-سانفرسه-هیروشیما fa-IR 2019/05/22 21:46:16:000 خلاصه بازی گوانگژو چین 1-0 دائجو http://video.aryanews.com/Video/808457/خلاصه-بازی-گوانگژو-چین-1-0-دائجو fa-IR 2019/05/22 20:17:34:000 خلاصه بازی گوانگژو چین 1-0 دائجو http://video.aryanews.com/Video/810422/خلاصه-بازی-گوانگژو-چین-1-0-دائجو fa-IR 2019/05/22 20:17:34:000 خلاصه بازی ژیونگنام 2-0 جوهور دارالتعظیم http://video.aryanews.com/Video/810423/خلاصه-بازی-ژیونگنام-2-0-جوهور-دارالتعظیم fa-IR 2019/05/22 20:09:38:000 خلاصه بازی ژیونگنام 2-0 جوهور دارالتعظیم http://video.aryanews.com/Video/808458/خلاصه-بازی-ژیونگنام-2-0-جوهور-دارالتعظیم fa-IR 2019/05/22 20:09:38:000 خلاصه بازی لوکوموتیو تاشکند 3-2 الریان قطر http://video.aryanews.com/Video/808459/خلاصه-بازی-لوکوموتیو-تاشکند-3-2-الریان-قطر fa-IR 2019/05/22 15:15:57:000 خلاصه بازی لوکوموتیو تاشکند 3-2 الریان قطر http://video.aryanews.com/Video/810424/خلاصه-بازی-لوکوموتیو-تاشکند-3-2-الریان-قطر fa-IR 2019/05/22 15:15:57:000 خلاصه بازی الوصل امارات 1-5 الزورا http://video.aryanews.com/Video/810425/خلاصه-بازی-الوصل-امارات-1-5-الزورا fa-IR 2019/05/22 15:00:42:000 خلاصه بازی الوصل امارات 1-5 الزورا http://video.aryanews.com/Video/808460/خلاصه-بازی-الوصل-امارات-1-5-الزورا fa-IR 2019/05/22 15:00:42:000 خلاصه بازی اوراوا ردز 3-0 بیجینگ گوان http://video.aryanews.com/Video/808461/خلاصه-بازی-اوراوا-ردز-3-0-بیجینگ-گوان fa-IR 2019/05/21 21:20:23:000 خلاصه بازی اوراوا ردز 3-0 بیجینگ گوان http://video.aryanews.com/Video/810426/خلاصه-بازی-اوراوا-ردز-3-0-بیجینگ-گوان fa-IR 2019/05/21 21:20:23:000 خلاصه بازی شانگهای 5-0 اولسان هیوندای (هتریک اسکار) http://video.aryanews.com/Video/808462/خلاصه-بازی-شانگهای--5-0-اولسان-هیوندای-(هتریک-اسکار) fa-IR 2019/05/21 21:07:26:000 خلاصه بازی شانگهای 5-0 اولسان هیوندای (هتریک اسکار) http://video.aryanews.com/Video/810427/خلاصه-بازی-شانگهای--5-0-اولسان-هیوندای-(هتریک-اسکار) fa-IR 2019/05/21 21:07:26:000 خلاصه بازی چونبوک موتورز 0-0 بوریرام تایلند http://video.aryanews.com/Video/808463/خلاصه-بازی-چونبوک-موتورز-0-0-بوریرام-تایلند fa-IR 2019/05/21 19:04:48:000 خلاصه بازی چونبوک موتورز 0-0 بوریرام تایلند http://video.aryanews.com/Video/810428/خلاصه-بازی-چونبوک-موتورز-0-0-بوریرام-تایلند fa-IR 2019/05/21 19:04:48:000 گل های بازی اف سی سیدنی 0-4 کاوازاکی http://video.aryanews.com/Video/810429/گل-های-بازی-اف-سی-سیدنی-0-4-کاوازاکی fa-IR 2019/05/21 18:55:49:000 گل های بازی اف سی سیدنی 0-4 کاوازاکی http://video.aryanews.com/Video/808464/گل-های-بازی-اف-سی-سیدنی-0-4-کاوازاکی fa-IR 2019/05/21 18:55:49:000