کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۷۷۲۸ ویدئو

ديگر ويدئوهاي ورزشي

گل هلاس ورونا به یوونتوس

گل هلاس ورونا به یوونتوس

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۲۷
آموزش دو دریبل کاربردی

آموزش دو دریبل کاربردی

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۵۳
ابشار جذابه

ابشار جذابه

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۲۲:۰۹
اصلاً رونالدو یه چیز دیگس

اصلاً رونالدو یه چیز دیگس

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۲۲
خلاصه بازی ختافه 3 والنسیا 0

خلاصه بازی ختافه 3 والنسیا 0

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۱:۳۰
این کیسه کشا

این کیسه کشا

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۲۱
رکورد روپایی 579

رکورد روپایی 579

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۶:۲۹
گل هایی که بازرنگی زده شده

گل هایی که بازرنگی زده شده

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۳:۵۲
کوارتر آخر - امید دادفرنیا

کوارتر آخر - امید دادفرنیا

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۲۵:۳۳
کار ها روز مره هیروبین

کار ها روز مره هیروبین

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۶:۱۱
تنظیم کوله پشتی

تنظیم کوله پشتی

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۶:۳۸
تیکه به کیسه کشا

تیکه به کیسه کشا

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۵۹
زدن ساعد در والیبال بدون نقص

زدن ساعد در والیبال بدون نقص

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۲۸
ما بهش می گیم کیسه

ما بهش می گیم کیسه

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۱۲
اامخفط

اامخفط

 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۴:۰۲