فوتبال آسيا

گلهای بازی ازبکستان 2-4 ژاپن

گلهای بازی ازبکستان 2-4 ژاپن

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
 • ۰۰:۰۳:۴۸
خلاصه بازی ایران 11 - 1 چین

خلاصه بازی ایران 11 - 1 چین

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۶:۲۵
گلهای بازی لبنان 5-2 تایلند

گلهای بازی لبنان 5-2 تایلند

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۲:۴۸
گلهای بازی عراق 3-2 میانمار

گلهای بازی عراق 3-2 میانمار

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
 • ۰۰:۰۲:۱۴
گلهای بازی کره جنوبی 2-5 ژاپن

گلهای بازی کره جنوبی 2-5 ژاپن

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
 • ۰۰:۰۳:۴۱
گلهای بازی بحرین 1-2 ویتنام

گلهای بازی بحرین 1-2 ویتنام

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
 • ۰۰:۰۰:۴۲
خلاصه بازی ژاپن 4-2 تاجیکستان

خلاصه بازی ژاپن 4-2 تاجیکستان

 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
 • ۰۰:۰۳:۲۱
خلاصه بازی ژاپن 1-4 کره جنوبی

خلاصه بازی ژاپن 1-4 کره جنوبی

 • ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
 • ۰۰:۰۲:۵۸
خلاصه بازی چین 1-1 کره شمالی

خلاصه بازی چین 1-1 کره شمالی

 • ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
 • ۰۰:۰۱:۵۸
خلاصه بازی ژاپن 2-1 چین

خلاصه بازی ژاپن 2-1 چین

 • ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
 • ۰۰:۰۲:۵۷
خلاصه بازی ژاپن 1-0 کره شمالی

خلاصه بازی ژاپن 1-0 کره شمالی

 • ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
 • ۰۰:۰۲:۲۰
گلهای بازی کره جنوبی 2-2 چین

گلهای بازی کره جنوبی 2-2 چین

 • ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
 • ۰۰:۰۱:۵۲