کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

اقتصادي

برنامه | عیار | قسمت اول

برنامه | عیار | قسمت اول

 • ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
 • ۰۱:۱۶:۲۷
بوی نفت در بودجه سال اول قرن!

بوی نفت در بودجه سال اول قرن!

 • ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
 • ۰۰:۰۰:۵۱
کوه استوار

کوه استوار

 • ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
 • ۰۰:۰۱:۲۰
مملکت گل و گلاب

مملکت گل و گلاب

 • ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
 • ۰۰:۰۰:۵۶
اقتصاد

اقتصاد

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
 • ۰۰:۱۵:۰۰
کورس چیست؟

کورس چیست؟

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۱۲
تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی چیست؟

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۰۹
اوراق بهادار چیست؟

اوراق بهادار چیست؟

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۰۷
اقتصاد - جلسه 11

اقتصاد - جلسه 11

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
 • ۰۰:۵۸:۵۴
اسپرد چیست؟

اسپرد چیست؟

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۰۰
سازمان تجارت جهانی چیست؟

سازمان تجارت جهانی چیست؟

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۰۰
بورس رمزارز چیست؟

بورس رمزارز چیست؟

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
 • ۰۰:۰۱:۱۲
اقتصاد کلان - جلسه 11

اقتصاد کلان - جلسه 11

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
 • ۰۰:۵۸:۴۲
کار آفرینان

کار آفرینان

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
 • ۰۰:۰۸:۲۲
اقتصاد		درس6 - بخش مالیات

اقتصاد درس6 - بخش مالیات

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
 • ۰۰:۱۰:۲۴
سخنان بی سابقه

سخنان بی سابقه

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
 • ۰۰:۰۳:۲۶
معرفی مجموعه البرز کاسپین

معرفی مجموعه البرز کاسپین

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
 • ۰۰:۰۸:۴۷
دکتر محمد یاسر مظهری

دکتر محمد یاسر مظهری

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
 • ۰۰:۰۳:۳۹
اقتصاد و تئوری آشوب

اقتصاد و تئوری آشوب

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
 • ۰۰:۱۶:۴۰
دکتر عباسی: طرح دولت روحانی

دکتر عباسی: طرح دولت روحانی

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
 • ۰۰:۰۷:۳۱
اقتصاد - جلسه دهم

اقتصاد - جلسه دهم

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
 • ۰۱:۰۱:۲۹
اقتصاد دهم ادبیات

اقتصاد دهم ادبیات

 • ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
 • ۰۱:۱۰:۵۶
اقتصاد کلان - جلسه دهم

اقتصاد کلان - جلسه دهم

 • ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • ۰۱:۰۳:۲۸
اقتصاد خرد - جلسه چهارم

اقتصاد خرد - جلسه چهارم

 • ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • ۰۱:۲۸:۲۶
اقتصاد خرد - جلسه سوم

اقتصاد خرد - جلسه سوم

 • ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • ۰۱:۲۶:۲۵
اقتصاد اسلامی داریم یا خیر؟

اقتصاد اسلامی داریم یا خیر؟

 • ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
 • ۰۰:۱۰:۲۱
بازار اقتصاد اسلام

بازار اقتصاد اسلام

 • ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
 • ۰۰:۰۴:۳۱
پسران شیکاگو 2

پسران شیکاگو 2

 • ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
 • ۰۰:۰۴:۰۰