کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

سياسي

تعیین سرنوشت در فلوریدا

تعیین سرنوشت در فلوریدا

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۳:۰۳
روشنفکر مسیحی فلسطینی

روشنفکر مسیحی فلسطینی

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۵۵
دو بار تذکر

دو بار تذکر

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
 • ۰۰:۰۳:۳۶
توهین، آزادی نیست

توهین، آزادی نیست

 • ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
 • ۰۰:۰۱:۰۰
اراده در مقابل قدرت

اراده در مقابل قدرت

 • ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
 • ۰۰:۰۰:۵۵
ظهور امام جوان در سوریه!

ظهور امام جوان در سوریه!

 • ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
 • ۰۰:۰۵:۴۸
راز یک غارت بزرگ

راز یک غارت بزرگ

 • ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
 • ۰۰:۰۷:۵۶