کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۸۸۸۱۴ ویدئو

سياسي

دردسرهای برگزیت برای انگلیس

دردسرهای برگزیت برای انگلیس

  • ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
  • ۰۰:۰۱:۰۰
جان باختگان حوادث اخیر

جان باختگان حوادث اخیر

  • ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
  • ۰۰:۰۷:۰۳
ایران ستیزی به روش آمریکایی

ایران ستیزی به روش آمریکایی

  • ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
  • ۰۰:۰۹:۲۲
خصوصی سازی عادلانه، چگونه؟

خصوصی سازی عادلانه، چگونه؟

  • ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
  • ۰۰:۰۳:۰۷
جان نثاران همایونی

جان نثاران همایونی

  • ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
  • ۰۰:۰۱:۲۳