کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۸۴۳۰۵ ویدئو

سلامت

سرعت رسوب گلبول قرمز

سرعت رسوب گلبول قرمز

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۱:۲۴
درمان قطعی کمردرد و سیاتیک

درمان قطعی کمردرد و سیاتیک

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۴۹
خیار چنبر_گیاه

خیار چنبر_گیاه

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۵۹
بهبودیه دیابت بیمار عزیزمون

بهبودیه دیابت بیمار عزیزمون

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۵۹
درمان سیاتیک فشار خون

درمان سیاتیک فشار خون

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۵۳
خوردن آب بعد و بین غذا

خوردن آب بعد و بین غذا

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۷:۱۳
درمان چاقی های مقاوم

درمان چاقی های مقاوم

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۵۴
مشاهده گر و مشاهده شونده

مشاهده گر و مشاهده شونده

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۶:۲۰
تنبلی تخمدان را جدی بگیرید

تنبلی تخمدان را جدی بگیرید

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۵:۲۲
چالش قلب برای قلب مصرف نمک

چالش قلب برای قلب مصرف نمک

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۱:۲۴
روغن زیتون طبیعی لادن

روغن زیتون طبیعی لادن

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۱۲
خرید مسواک برقی اورال بی

خرید مسواک برقی اورال بی

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۳:۱۲
حرکت صحیح تقویت فیله

حرکت صحیح تقویت فیله

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۳۹
بامیه خانگی و دیابت

بامیه خانگی و دیابت

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۵۹
حرکت عالی برای پای پرانتزی

حرکت عالی برای پای پرانتزی

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۴۷
موسسه درمانی خیریه سوده

موسسه درمانی خیریه سوده

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۱:۰۰
سطح مفصل در آرتروز زانو

سطح مفصل در آرتروز زانو

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۱۶
لیزر موی زاِئد صورت

لیزر موی زاِئد صورت

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۵۱
با سرطان بجنگ

با سرطان بجنگ

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۰:۳۲
خرید مسواک برقی اورال بی

خرید مسواک برقی اورال بی

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۳:۱۲
فیزیولوژی فشارخون

فیزیولوژی فشارخون

 • ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • ۰۰:۰۲:۵۸