کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

سلامت

محل قرارگیری پروتز سینه

محل قرارگیری پروتز سینه

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۲:۳۴
ورزش سیاتیک

ورزش سیاتیک

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۵۶
سرکه سرطانزا - دکتر روازاده

سرکه سرطانزا - دکتر روازاده

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۲۰
روز جهانی پوکی استخوان

روز جهانی پوکی استخوان

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۵۱
ورزش کمر  دنبال=دنبال

ورزش کمر دنبال=دنبال

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۳۳
شناخت کنه سگی

شناخت کنه سگی

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۲۶
کرونا در کمین خنده و آواز

کرونا در کمین خنده و آواز

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۵۰
تیکسل

تیکسل

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۰۶
تورتیکولی یا کجی گردن

تورتیکولی یا کجی گردن

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۱۷
تیپ شخصیتی اول

تیپ شخصیتی اول

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۱:۲۳
روش خلاص شدن از شر موریانه

روش خلاص شدن از شر موریانه

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۵:۳۱
بیماری HPV

بیماری HPV

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۴۸
آرتروز یا پوکی استخوان

آرتروز یا پوکی استخوان

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۳:۳۸
پر خوری عصبی

پر خوری عصبی

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۴:۲۲
روش صحیح ماسک زدن

روش صحیح ماسک زدن

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۵۱
عسل داش

عسل داش

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۵۹
رابطه فضای مچازی

رابطه فضای مچازی

 • ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
 • ۰۰:۰۰:۵۹