سلامت

میگرن وراهی برای درمان ان

میگرن وراهی برای درمان ان

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۴۴
فیلم جراحی واژینوپلاستی

فیلم جراحی واژینوپلاستی

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۵۳
فواید مصرف روغن زیتون

فواید مصرف روغن زیتون

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۴۱
بیماری های منتقله از راه جفت

بیماری های منتقله از راه جفت

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۵۸
آسیب بویایی

آسیب بویایی

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۵۶
عوارض پارازیت

عوارض پارازیت

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۵۸
تیروئید وراهی برای درمان ان

تیروئید وراهی برای درمان ان

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۲:۴۵
فیلم زمان پاره شدن کیسه آب

فیلم زمان پاره شدن کیسه آب

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۵۹
فیلم درمان ناباروری

فیلم درمان ناباروری

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۴۵
عمل پروتز سینه

عمل پروتز سینه

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۴۷
لقاح و جایگزینی جنین

لقاح و جایگزینی جنین

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۳۸
طرز استفاده از دستگاه پمپ آب

طرز استفاده از دستگاه پمپ آب

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۲۰
فیلم لیپوماتیک پشت

فیلم لیپوماتیک پشت

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۱۴
تمیز کردن پلاک دندان ها

تمیز کردن پلاک دندان ها

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۰۰
حس خوب فقط گانودرما

حس خوب فقط گانودرما

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۳:۴۹
علت گزگز دست چیست؟

علت گزگز دست چیست؟

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۶:۳۱
فیلم ماموپلاستی

فیلم ماموپلاستی

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۳۷
عمل پروتز سینه

عمل پروتز سینه

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۴۷
فیلم لیپوماتیک پشت

فیلم لیپوماتیک پشت

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۱۴
ورزش بعد از زایمان

ورزش بعد از زایمان

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۳۱
فیلم تزریق چربی به واژن

فیلم تزریق چربی به واژن

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۵۹
روشن سازی با لیزر مونالیزا

روشن سازی با لیزر مونالیزا

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۵۳
درمان نورالژی تری جمینال

درمان نورالژی تری جمینال

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۴۵
هشدارهایی در مورد ویروس HPV

هشدارهایی در مورد ویروس HPV

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۱:۰۰
گانودرما وخواص ان

گانودرما وخواص ان

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۰:۵۰
گانودرما درمانی

گانودرما درمانی

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۳:۴۹
درمانی متفاوت برای تیروئید

درمانی متفاوت برای تیروئید

 • ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
 • ۰۰:۰۲:۰۷